Gezondheid

     
Hoe gaan wij hier mee om
                        en wat zegt de wet.
Artikel 3.4

 

Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren

 • 1.Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.

 • 2.In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:

  • a.ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

  • b.uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;

  • c.ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

  • d.voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;

  • e.het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt.

 • 3.Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest.

 • 4.Een kat krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste twee nesten of ten hoogste drie nesten in een aaneengesloten periode van vierentwintig maanden.

 • 5.Op het fokken van paarden (inclusief pony’s) en ezels die anders dan voor landbouwdoeleinden worden gehouden, zijn het eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onder d, van toepassing.


Voor het fokken van honden is het dus belangrijk dat de manier waarop dit gebeurt niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt ook voor alle fokkers.

Om aan de regels te blijven voldoen, dien je op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de diersoort waar je mee fokt.

Men doelt hier met name op DNA onderzoek. Deze ontwikkeling gaat snel.
Door deze onderzoeken kan men nakomelingen met ernstige erfelijke defecten voorkomen.


Hoe gaan wij hier mee om:

We zorgen dat we fokken met gezonde ouderdieren.

We testen wat mogelijk is op DNA ; hopelijk komen er snel meer DNA testen voor ons ras.

Verder doen we onderzoeken.
We krijgen hierbij hulp van onze eigen dierenartsen.
Dierenkliniek Dommelen welke ons al vele jaren hierin ondersteunt en voor ons steeds zorgt dat de nieuwste apparaten ter beschikking staan.
Ook de problematiek van ons ras kent en dit veterinair bestudeert en dus de benodigde kennis hierover in huis heeft.
We zijn deze Dierenkliniek hiervoor dan ook zeer dankbaar.

We "kijken" binnen in de hond.
Onderstaand voorbeelden van het bekijken van de botten via rontgenfoto's.


De volgende stap is de honden van binnen bekijken met de nieuwste echo apparatuur.
Ook bewegende beelden krijgen we te zien:

https://video-ams3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xtp1/v/t42.1790-2/11862225_1064612560217431_652695420_n.mp4?efg=eyJybHIiOjUwMCwicmxhIjo1MTJ9&rl=500&vabr=278&oh=4ffcd74eaa567c2f3b27cd45f31e5051&oe=55E1A46B


Maar .......... helaas garandeert alle onderzoeken die wij doen nog steeds niet dat de pup die geboren zal worden, 100% gezond zal zijn.

Een pup is opgebouwd uit miljarden verschillende genen die samen het DNA vormen.
Een ingenieus samenspel van genen.
Hopelijk leidt het unieke samenspel van genen, DNA en cellen tot een gezonde levende pup.

Maar, soms faalt de natuur ........
       in aanleg, in ontwikkeling, in ontmoeting van foute genen enz ....

                              Ook al zijn de ouders, voor zover te testen, kerngezond .......