LEUK DAT U ONZE KENNEL EEN BEZOEKJE BRENGT .....
Wetgeving en regels
                   
Alvorens te gaan fokken heb je met heel wat regels te maken.

De regels van de wet gaan boven alles.

Zie ook nieuwe wetgeving want momenteel loopt  oude en nieuwe wetgeving nog door elkaar heen.

Je had De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) >> Klik hier voor deze wet

Het honden en kattenbesluit van 1999 is vervallen en vervangen door het besluit houders van dieren.
>> Klik hier voor het oude honden en kattenbesluit

Het ingrepenbesluit >>Klik hier voor dit besluit

Het besluit scheiden van dieren >> Klik hier voor dit besluit

Onderstaande een korte beschrijving van bovenstaande wetten
De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD)
In 1992 trad de GWWD in   werking. De GWWD is een zogeheten ‘kader- of raamwet’. Dit houdt in dat de GWWD algemene regels vaststelt, die nader uitgewerkt dienen te worden in een Koninklijk Besluit en/of in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In een besluit of in een AMvB wordt praktische invulling gegeven aan de artikelen van de GWWD. In het kader van de GWWD is onder andere het Honden- en Kattenbesluit (HKB) tot stand gekomen.

De GWWD is de eerste nationale wet waarin welzijnsbepalingen voor gehouden dieren zijn vastgelegd en vormt in dat opzicht een mijlpaal in de geschiedenis voor de bescherming van dieren. De centrale waarden van de GWWD zijn:
- De intrinsieke waarde van dieren (= de eigen waarde van dieren en niet de waarde die mensen het dier toekennen op grond van het nut dat het heeft voor de mens);
- Het ‘nee-tenzij principe’ (= het principe dat de meeste handelingen met dieren zijn verboden, tenzij de wetgever bepaalde handelingen expliciet toestaat).

De GWWD bevat een hoofdstuk dat helemaal gewijd is aan de zorg voor het welzijn van het dier. Dit hoofdstuk bevat onder andere de artikelen 36 en 37. In artikel 36 is dierenmishandeling strafbaar gesteld en op grond van artikel 37 is het strafbaar om het dier nodige verzorging te onthouden. Voor de bescherming van de hond en uiteraard voor de dieren in het algemeen, zijn dit twee zeer belangrijke artikelen, die voorheen in het Wetboek van Strafrecht stonden.
Honden- en Kattenbesluit (HKB)
In maart 2002 is het ‘nieuwe’ Honden- en Kattenbesluit (HKB) in werking getreden. Het HKB bestond al sinds 1981, maar werd in 2002 op een aantal punten verbeterd en is een verbetering ten opzichte van het ‘oude’ HKB. Het HKB maakt deel uit van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) en bevat regels voor het bedrijfsmatig fokken, opvangen, kopen en verkopen van honden en katten. Het gaat hier dus om honden en katten in:
- Asiels;
- Pensions;
- Crèches;
- Kennels en catteries;
- De (tussen)handel;
- Dierenspeciaalzaken die honden en katten verkopen.

In het nieuwe HKB zijn verscherpte welzijnsnormen opgenomen om misstanden in de hondenhandel, zoals onverantwoord doorfokken met alle ongewenste lichamelijke - en gedragsproblemen van dien, te beteugelen en waar mogelijk te voorkomen. Om bijvoorbeeld te garanderen dat honden en katten goed verzorgd worden, moeten asiel- en pensionbeheerders en bedrijfsmatige fokkers in het bezit zijn van een erkend bewijs van vakbekwaamheid. Onder het nieuwe HKB zijn ook het aantal verplichte inentingen uitgebreid en moeten honden op grond van het besluit minimaal 2 uur per dag buiten zijn.
Andere belangrijke verbeteringen zijn dat er strengere voorschriften gelden met betrekking tot de huisvesting van de honden en dat er een verplichte groepshuisvesting geldt, inhoudende dat honden niet alleen in een hok mogen zitten, tenzij ze gevaar opleveren voor andere honden of als dat op medische gronden niet mogelijk is.
Het Ingrepenbesluit
Het Ingrepenbesluit is een belangrijk besluit voor de bescherming van het welzijn van de hond. Het besluit gaat uit van het ‘nee-tenzij-principe’. Hiermee wordt bedoeld dat ingrepen in principe verboden zijn, tenzij nadrukkelijk in het Ingrepenbesluit staat dat een bepaalde ingreep wel is toegestaan. Alle ingrepen die niet in het besluit staan zijn dus verboden.

In Nederland is zowel het couperen van de oren als van de staarten bij honden verboden. Ter handhaving van het coupeerverbod is het verboden om met honden waarvan de oren en/of staarten zijn gecoupeerd deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden, alsmede voor het toelaten van gecoupeerde honden tot dergelijke evenementen en het verhandelen ervan. Uit welzijnsoverwegingen is het coupeerverbod op oren en staarten een zeer wezenlijk verbod. De oren en staart zijn onontbeerlijk in de communicatie met mens en dier. Een hond heeft zijn oren hard nodig voor de communicatie met andere honden en mensen. Met betrekking tot staarten is niet alleen de staartdracht (hoogte, beweging) essentieel in de communicatie, er bestaan ook vermoedens dat zich op de staart bepaalde geurklieren bevinden waarmee honden onderling communiceren (de zgn. ‘vioolklier’).
Het Besluit Scheiden van Dieren
In het Besluit Scheiden van Dieren staat aangegeven op welke leeftijd een jong dier van het ouderdier mag worden gescheiden. Op grond van dit besluit mogen jonge honden pas op de leeftijd van 7 weken bij de moeder weg worden gehaald. Eerder weghalen is verboden en kan zeer nadelige gevolgen hebben voor het welzijn van de hond. Er zijn aanwijzingen dat hondjes die op jongere leeftijd worden weggehaald, later gedragsproblemen gaan vertonen.


Wanneer fok je volgens deze wet voor de hobby en wanneer beroepsmatig.
Dit verschil wordt bepaald door het aantal pups wat er in een jaar geboren worden.
Als er meer als 20 pups per kalenderjaar worden geboren heb je je te houden aan het honden en kattenbesluit, ook als dat gebeurt zonder winstoogmerk.

Regels

Ook de Raad van Beheer heeft regels.
Om te beginnen het Basis Reglement Stambomen (BRS) <<Klik hier voor dit BRS
Hun Kynologisch Reglement <<Klik hier voor meer hierover
Dit reglement is te downloaden <<Klik hier voor een download
Hiernaast hebben ze nog hun statuten en huishoudelijk reglement. Dit ligt ter inzage in de bibliotheek van de Raad.
Daarnaast nog tal van reglementen maar bovenstaande zijn voor ons het belangrijkste. <<Klik hier voor de overige reglementen

Dan heb je nog de rasverenigingen welke op hun beurt ook weer statuten, huishoudelijke reglementen en fokreglementen hebben.
Zie het kopje rasverenigingen met daarop een link naar hun sites waarop je hun reglementen en werkwijze kunt vinden.

Bovenstaand de regels en wetgeving die op dit moment nog gedeeltelijk geldt.

Zie het kopje nieuwe wetgeving voor het stuk wat inmiddels vernieuwd is.

***Alle raszuivere honden over een heel groot deel van de wereld zijn verenigd onder een organisatie.
.

Deze zijn gevestigd in België.
>>Klik hier om naar hun site te gaan.De Raad van Beheer is aangesloten bij de wereldwijd overkoepelende organisatie Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) en de vertegenwoordiger voor Nederland.

Kennel van de Malpieheide®Al weer bijna 30 jaar
fokker van een Sennenhond.

ContactinformatieOns adres:

Bergeijksedijk 2
5556 XJ Borkel en Schaft
gemeente Valkenswaard

Telefoon/fax: 040-2068572
b.g.g.: 06-55883341

www.malpieheide.nl
contact@malpieheide.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag
van 10.30 uur tot 15.00 uur

Op zondag zijn wij gesloten.De aan ons hangende nummers:

Bewijs van Vakbekwaamheid
No 5565

Kennel registratie Raad van Beheer
No 33842

De Gezondheidsdienst voor Dieren
UBN 2834229

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
UBN 6354561

Aequor Erkend Leerbedrijf
Reg.nr.: 226 933

Dibevo, PVH, LICG
Sympathiserend meediscuserend betreffende Gezondheid en Welzijn dieren richting Overheid.

Kamer van Koophandel
17162902
BTW nummer: NL001699011B54

Elektronische post: contact@malpieheide.nl


Neem contact met ons op.

Helaas worden we in de coronatijd overvallen met vragen.

 

Niet altijd mogelijk om een antwoord te geven.

Send Message

Facebook en andere socials.


Social Media is niet meer weg te denken uit ons leven.

Natuurlijk zijn wij op deze media's ook aanwezig.