$value) { if (is_array($value)) { $value = implode(",", $value); } $name = "$" . $key; $code = str_replace($name, $value, $code); } $code = str_replace('$ipaddress', $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $code); return $code; } if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['formid']) && $_POST['formid'] == 'vakantie_boeken') { $mailto = 'contact@malpieheide.nl'; $mailfrom = isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : $mailto; $mailcc = 'jan@malpieheide.nl'; $subject = 'Vakantie boeken'; $message = 'Vakantie boeken'; $success_url = './Vakantie_bevestiging.php'; $error_url = './Vakantie_boeken.php'; $mysql_server = 'localhost:3306'; $mysql_database = 'vakantiehonden'; $mysql_table = 'vakantiehonden'; $mysql_username = 'AMH_malpieheid_vakantie'; $mysql_password = 'Wimke2312!'; $autoresponder_from = 'contact@malpieheide.nl'; $autoresponder_name = 'Kennel van de Malpieheide'; $autoresponder_to = isset($_POST['Email']) ? $_POST['Email'] : $mailfrom; $autoresponder_subject = 'Vakantie boeken'; $autoresponder_message = 'Hallo Malpieheide, Mijn hond komt bij jullie op vakantie. Deze heb ik zojuist ingeboekt. (zie onder aan de mail) Ik heb me op de hoogte gesteld van jullie huisregels en ik ga hiermee akkoord. Let op ; Op zondag is Malpieheide gesloten, ook voor het halen en brengen van honden. DE EIGENAAR NEEMT EEN DAG VOOR AANKOMST MET JULLIE TELEFONISCH CONTACT OP OM DE DEFINITIEVE AANKOMSTTIJD AF TE SPREKEN.HIJ BELT HIERVOOR 06-55883341 OF 040-2068572 De eigenaar vergeet niet om: * Het dierenpaspoort (of inentingsbewijs) mee te brengen. Dit blijft gedurende de vakantie bij ons i.v.m. eventuele controle. * De gegevens van de contactpersoon in het dierenpaspoort te stoppen. Uw telefoonnummer of het telefoonnummer (en eventueel naam en adres) van een contactpersoon met wie we bij eventuele problemen contact op kunnen nemen. Dit is een automatisch gegenereerde mail. Als deze goed in uw mailbox is aangekomen, kunt u er van uit gaan dat deze ook in de mailbox van Malpieheide is gekomen. Zonder tegenbericht is uw reservering accoord en uw hond van harte welkom bij ons in de door u aangegeven periode. Groetjes, Kennel van de Malpieheide Valkenswaard ---'; $eol = "\n"; $error = ''; $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response", "h-captcha-response"); $mail = new PHPMailer(true); try { $mail->Subject = stripslashes($subject); $mail->From = $mailfrom; $mail->FromName = $mailfrom; $mailto_array = explode(",", $mailto); $mailcc_array = explode(",", $mailcc); for ($i = 0; $i < count($mailto_array); $i++) { if(trim($mailto_array[$i]) != "") { $mail->AddAddress($mailto_array[$i], ""); } } for ($i = 0; $i < count($mailcc_array); $i++) { if(trim($mailcc_array[$i]) != "") { $mail->AddCC($mailcc_array[$i], ""); } } if (!ValidateEmail($mailfrom)) { $error .= "The specified email address (" . $mailfrom . ") is invalid!\n
"; throw new Exception($error); } $mail->AddReplyTo($mailfrom); $message .= $eol; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } } } $mail->CharSet = 'ISO-8859-1'; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { if (is_array($_FILES[$key]['name'])) { $count = count($_FILES[$key]['name']); for ($file = 0; $file < $count; $file++) { $mail->AddAttachment($_FILES[$key]['tmp_name'][$file], $_FILES[$key]['name'][$file]); } } else { $mail->AddAttachment($_FILES[$key]['tmp_name'], $_FILES[$key]['name']); } } } } $mail->WordWrap = 80; $mail->Body = $message; $mail->Send(); if (!ValidateEmail($autoresponder_from)) { $error .= "The specified autoresponder email address (" . $autoresponder_from . ") is invalid!\n
"; throw new Exception($error); } $mail->ClearAddresses(); $mail->ClearAttachments(); $mail->Subject = stripslashes($autoresponder_subject); $mail->From = $autoresponder_from; $mail->FromName = $autoresponder_name; $mail->AddAddress($autoresponder_to, ""); $mail->AddReplyTo($autoresponder_from); foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $autoresponder_message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $autoresponder_message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $mail->IsHTML(false); $mail->WordWrap = 80; $mail->Body = $autoresponder_message; $mail->Send(); $search = array("ä", "Ä", "ö", "Ö", "ü", "Ü", "ß", "!", "§", "$", "%", "&", "/", "\x00", "^", "°", "\x1a", "-", "\"", " ", "\\", "\0", "\x0B", "\t", "\n", "\r", "(", ")", "=", "?", "`", "*", "'", ":", ";", ">", "<", "{", "}", "[", "]", "~", "²", "³", "~", "µ", "@", "|", "<", "+", "#", ".", "´", "+", ","); $replace = array("ae", "Ae", "oe", "Oe", "ue", "Ue", "ss"); foreach($_POST as $name=>$value) { $name = str_replace($search, $replace, $name); $name = strtoupper($name); if (is_array($value)) { $form_data[$name] = implode(",", $value); } else { $form_data[$name] = $value; } } $db = mysqli_connect($mysql_server, $mysql_username, $mysql_password) or die('Failed to connect to database server!
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $mysql_database"); mysqli_select_db($db, $mysql_database) or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $mysql_table (ID int(9) NOT NULL auto_increment, `DATESTAMP` DATE, `TIME` VARCHAR(8), `IP` VARCHAR(15), `BROWSER` TINYTEXT, PRIMARY KEY (id))"); foreach($form_data as $name=>$value) { mysqli_query($db ,"ALTER TABLE $mysql_table ADD $name VARCHAR(255)"); } mysqli_query($db, "INSERT INTO $mysql_table (`DATESTAMP`, `TIME`, `BROWSER`) VALUES ('".date("Y-m-d")."', '".date("G:i:s")."', '".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']."')")or die('Failed to insert data into table!
'.mysqli_error($db)); $id = mysqli_insert_id($db); foreach($form_data as $name=>$value) { mysqli_query($db, "UPDATE $mysql_table SET $name='".mysqli_real_escape_string($db, $value)."' WHERE ID=$id") or die('Failed to update table!
'.mysqli_error($db)); } mysqli_close($db); $successcode = file_get_contents($success_url); $successcode = ReplaceVariables($successcode); echo $successcode; } catch (Exception $e) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $e->getMessage(), $errorcode); echo $errorcode; } exit; } ?> Kennel van de Malpieheide
LEUK DAT U ONZE KENNEL EEN BEZOEKJE BRENGT .....

Vakantie boeken

 

Ga je op vakantie en wil je dat je hond bij ons op vakantie komt,

dan kun je via onderstaand formulier gelijk de vakantie van je hond boeken.

 

Vakantieopvang enkel en alleen voor met ons in relatie staande honden.   

(Dus b.v. de door ons gefokte honden.)

 

Dus niet voor vakantieopvang voor alle honden en alle rassen.

Zie hiervoor www.dekwispelhoeve.nl

 

 

 

Brengen en halen tussen 10.00 uur en 16.00
           Maandag t/m zaterdag.

          Op zondag zijn wij gesloten,
dus ook voor halen en brengen van honden !!
Vakantie hond en fijne vakantie
ContactinformatieOns adres:

Bergeijksedijk 2
5556 XJ Borkel en Schaft
gemeente Valkenswaard

Telefoon/fax: 040-2068572

www.malpieheide.nl
contact@malpieheide.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag
van 10.30 uur tot 15.00 uur

Op zondag zijn wij gesloten.De aan ons hangende nummers:

Bewijs van Vakbekwaamheid
No 5565

Kennel registratie Raad van Beheer
No 33842

De Gezondheidsdienst voor Dieren
UBN 2834229

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
UBN 6354561

Aequor Erkend Leerbedrijf
Reg.nr.: 226 933

Dibevo, PVH, LICG
Sympathiserend meediscuserend betreffende Gezondheid en Welzijn dieren richting Overheid.

Kamer van Koophandel
17162902
BTW nummer: NL 1429.30.775.B01

Elektronische post: MALPIEHEIDE >>


Neem contact met ons op.

Helaas worden we in de coronatijd overvallen met vragen.

 

Niet altijd mogelijk om een antwoord te geven.

Zonder geldige inentingen kan uw hond niet op vakantie komen.
Bewijs hiervan, bijvoorbeeld een dierenpaspoort of een entingsboekje moet u bij het brengen van uw hond meebrengen.
Dit blijft gedurende de vakantie bij ons i.v.m. eventuele controle door een overheidsinstantie.
Vereist voor de hond: cocktailenting, kennelhoest, hondenziekte en parvo.
Gegevens van de eigenaar:
Gegevens van hond:

Ik heb me op de hoogte gesteld van jullie huisregels en ik ga hiermee akkoord.

Click for new image
Mijn hond komt bij jullie op vakantie.

Moet u hier nee of weet ik niet invullen dan moet u zo snel mogelijk naar uw dierenarts gaan. Let op: de entingen moeten minimaal 3 weken voor de vakantie zijn toegediend.

Anders kunnen wij uw hond helaas niet op vakantie laten komen.  

Untitled Page