Outcross

WAAROM OUTCROSS zult u zich afvragen ?
Een vraag, een idee waar je als fokker al jaren mee bezig bent.
Je gaat niet zomaar een outcross nestje fokken.
Je bent er al jaren mee bezig voordat je definitief je idee voor een outcross F1 nestje door zet. 

Vragen waar je al jaren mee rond loopt;
Is de Entlebucher er door de generaties heen inderdaad slechter aan toe op het gebied van gezondheid ? Of is het zo dat de Entlebucher in de toekomst meer problemen gaat ontwikkelen ? Is de genenpool te klein ? Zit er een risico in dat de Overheid rassen met een te kleine genenpool gaat verbieden? Kun je binnen het ras zorgen voor verbetering van de gezondheid en zorgen dat ze in potentie een langer en gezonder leven hebben?
Is het werkelijk slecht gesteld met de Entlebucher of is het alleen onze mening dat de gezondheid en in een later stadium de levensverwachting terugloopt? 
Is het nodig om over te gaan tot outcross of zijn er andere manieren?
Moeten we wachten met actie te ondernemen tot het zo ver is, of doen we dat nu al.
Deze vragen zijn niet 1,2,3 te beantwoorden..
Veel taaie stof lezen (veelal in het Engels), veel praten met mensen die net als wij al lang fokken en/of genetische kennis bezitten en onderzoeksresultaten geeft wel veel inzicht.
Daarnaast ontstaat er tijdens zo een zoektocht naar informatie ook veel onduidelijkheid.

Wat is outcross F1 nu eigenlijk ?
Outcross is het doelbewust kruisen van rassen.
Een outcross F1 is wel geboren uit twee raszuivere dieren.
Dit omdat als je de afstamming niet kent, je uiteraard niet weet wat je aan het fokken bent.

Outcross, wat wij nu doen ligt erg gevoelig in de rashondenwereld.
Maar ja, ……
Als fokker kun je niet blijven afwachten …….

Zeker niet als je de kennis bezit dat het fokken van rashonden, problemen kan geven.
Zie het kopje stagaires voor meer uitleg problematiek rashond.

Dus de aanval van rasverenigingen laten we maar over ons heen komen.
Zolang het overkoepelende en haar verenigingen niet anders wil, zullen we het zelf moeten doen.  Outcross is een soort heiligschennis in de rashondenwereld.
Maar steeds meer fokkers zullen te maken krijgen met situaties waarin zij niet langer verantwoorde combinaties kunnen maken binnen hun gekozen hondenras.
Dat dit er in de rashondenwereld zo aan toe gaat kun je lezen in dit artikel. Trammelant in mopshondland: wie wél volgens de regels fokt, krijgt doodsbedreigingen.

Met outcross wel je ras eigenschappen behouden ?
Als fokker van een ras uiteraard wel de ras eigenschappen behouden waarvoor je ooit voor het ras bent gevallen. Dus je tracht een combinatie te vinden die je ras verbeterd en de goede ras eigenschappen het leuke van het ras behoudt.

Waarom outcross
VOOR DE Entlebucher Sennenhond ?
Het oorspronkelijke genetische materiaal (DNA) van de Entlebucher omvatte misschien 25 individuele honden, die geen familie van elkaar waren. (25 is misschien al wat aan de hoge kant).
Er werden niet zo veel Entlebuchers gefokt, dus het heeft geresulteerd in nog minder unieke voorouders (founders). Het zullen 5 tot 7 unieke dieren zijn, waar alle Entlebuchers wereldwijd uit zijn geboren.
Mogelijk dat er nog ooit iets gefokt is, wat niet klopt volgens de stamboom, wat een uniek dier zou kunnen toevoegen.
Gezonde, niet verwante honden die uniek genetisch materiaal bij zich dragen zijn dus bijna niet te vinden. Uniek genetisch materiaal moet behouden blijven en worden doorgegeven aan toekomstige generatie om het ras Entlebucher bestaansrecht te geven.
Het aantal founders moet daarvoor omhoog gebracht worden, en dat kan alleen met outcross.
Bij de Tollers waren er 22 oorspronkelijke oprichtershonden maar er werd slechts een fractie van de nakomelingen gefokt (13% van de Tollers werd gefokt). Als gevolg hiervan steeg de gemiddelde inteeltcoëfficiënt van Tollers snel bij de start en bereikte 25% binnen 15 jaar na het begin van het stamboek. Het fluctueerde sindsdien enigszins en bereikte op een gegeven moment zelfs 30%.

De raszuivere Entlebucher loopt steeds meer risico op de ontwikkeling van genetische ziektes, naarmate het aantal unieke voorouders (founders) afneemt.  Ze beginnen allemaal steeds meer dezelfde genetische samenstelling te krijgen.
Dit zie je terug in goede eigenschappen zoals hetzelfde uiterlijk en gedragingen. Maar dit zie je ook terug in minder goede eigenschappen. (botten, korter leven, kanker enz.)

Al in 2015 is er een populatie onderzoek gedaan.
Het resultaat is hier te zien. 
HYPERLINK "https://www.instituteofcaninebiology.org/entelbucher-mountain-dog.html" Entelbucher Mountain Dog - The Institute of Canine Biology
Hier bleek al uit dat de basis eigenlijk te smal was, is.

Rechts ziet u de tabellen van de laatste onderzoeken.
Dit onderzoek was naar de Cavalier.
Maar op de overzichten staan ook andere rassen.
Helaas zijn de getallen nog iets gestegen.
Inteelt raszuivere honden

De groene lijn staat voor COI van 6,25%, wat de waarde die wordt geproduceerd door het paren van twee neven; de gele lijn ligt op 12,5%, de inteelt die wordt geproduceerd door parende halfbroers; en rood is 25%, wat het resultaat is van het kruisen van volledige broers en zussen. Voor al deze dingen gaat dit ervan uit dat er geen eerder inteelt was.

Bron: The Institute of Canine Biology

Onderstaande tabellen zijn terug te vinden op voornoemde site.
Dit naar aanleiding van een onderzoek naar de Cavaliers.

Het is spijtig hier te lezen dat de Entlebucher heeft "gewonnen" van de Cavalier. Zie 2e tabel. De Entlebucher staat op nr. 7 ……

Dit wil zeggen een inteelt van ongeveer 44%. Dat betekend dat ze wereldwijd gelijk staan aan allemaal broer en zus van elkaar.

Het probleem zit in de founders. Het begin van de Entlebucher.

Zijn Entlebuchers dan zo ongezond? Nee dat ook weer niet, maar het risico is wel groter op genetische aandoeningen.***
Tollentler
Waarom dan niet eerder outcross ?

Het ligt bij fokkers, rasverenigingen, maar ook de Raad van Beheer (overkoepelend orgaan van rasverenigingen Nederland) gevoelig. Ze zijn tenslotte van en voor de rashond. Een rashond is een hond die generaties lang raszuiver is gefokt. (met zoals nu uit onderzoeken blijkt alle gevolgen van dien).
Ze realiseren zich intussen gelukkig wel dat (meer) diversiteit in de genenpool een belangrijke basis is voor de gezondheid van een hond.
Zie Fairfokplan 2014. "Genetische diversiteit is nodig om gezonde honden te kunnen fokken en vraagt dus om een grote genenpool."

Tot op de dag van vandaag blijft helaas wel de actie uit om de genenpool van rassen te verbreden. Wat raar is dat een halfbroer en een halfzus mogen nog steeds puppy’s samen krijgen.
Heel mondjes maat wordt er outcross toegepast. https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/outcross-en-varieteitkruising/
Maar omdat de Raad en haar verenigingen er niet echt voor open staan is het als fokker moeilijk om dit te gaan doen.
Enkel wat eigenwijze fokkers in Nederland doen dit en durven dit  op eigen houtje aan.

Een ras
Een ras is een groep dieren die bepaalde kenmerken bezit door selectieve fok. Met andere woorden: een ras draait om eigenschappen. Fokkers selecteren op eigenschappen en creëren daarmee een ras of houden het ras in stand.
De essentie van een ras zit in de eigenschappen, niet in raszuiverheid.
“een ras is een ras als mensen zeggen dat het een ras is”
Dus zo ook de Tollentler. Niet erkend door het FCI , haar verenigingen en verengingen en verenigingen, maar wel door de fokker en door degene die er één bezitten.

In de veeteelt is het kruisen van rassen heel normaal, want het fokdoel en de gewenste eigenschappen staan centraal. Dit zouden belangrijke lessen moeten zijn voor de raszuivere hondenfokkerij. Uit deze hoek blijkt dat kruisen niet eng is, maar juist heel nuttig.

Kruising tussen 2 rassen
De meest simpele kruising is tussen twee rassen. Ras A wordt gekruist met ras B en daaruit volgt de nakomeling F1 (generatie 1) die 50% genen heeft van ouder A en 50% van ouder B. In de veeteelt wordt dit soort kruising heel veel toegepast bij melkkoeien en schapen. Met de F1 wordt dan niet gefokt, want die dient alleen voor productie, vanwege redenen die hierboven staan besproken bij ‘voorbeelden uit de veeteelt’. Een kruising waarbij er niet met de nakomeling wordt gefokt, wordt ook wel een ‘terminale kruising’ genoemd. Een kruising tussen twee rassen heeft optimale individuele heterosis, met name als beide rassen genetisch heel verschillend zijn.

In potentie gezonde honden fokken
De KMSH (overkoepelend orgaan van de rasverenigingen in België) heeft begin 2017 een serie video’s gepubliceerd waarin ze op een hele duidelijke manier uitleggen waar je op moet letten als je in potentie gezonde honden wil fokken.
Het is echt de moeite waard om de lessen van de KMSH te bekijken!
(het zijn filmpjes van slechts enkele minuutjes)

Stambomen 
Omdat onze outcross F1 combinaties geboren zijn uit raszuivere honden kunnen we dus een stamboom afgeven.  Ook weten we omdat we de voorouders kennen, waarmee we fokken.  Een stamboom is niet meer en niets minder dan het vastleggen van de ouders, voorouders en zo.

Verbreding van de genenpool binnen het ras
Aangetoond is dat een grote genenpool  ofwel een hoge genetische diversiteit in een populatie cruciaal is voor het voortbestaan van een ras. Het is dus belangrijk om geen overlap in de stamboom te hebben, dus geen dubbele voorouders. Dit is bij het ras Entlebucher nagenoeg onmogelijk, en wordt elke generatie moeilijker.
2 honden die beide een hoog inteelt percentage hebben, maar niet verwant (geen familie) zijn aan elkaar, kun je combineren en daarmee de genetische diversiteit van de pups vergroten t.o.v. de ouderhonden. De pup krijgt immers evenveel genen mee van de vader als van de moeder. Als de genen van de vader en de moeder geen overeenkomsten vertonen, krijgt de pup dus meer unieke genen mee dan de beide ouders afzonderlijk hebben. De moeilijkheid zit hem in het vinden van een Entlebucher die niet verwant is aan een andere Entlebucher.
Vroeger was het mogelijk om buiten de landsgrenzen een niet verwante hond te vinden van je ras, maar aangezien het steeds makkelijker is geworden om grensoverschrijdend te denken en handelen is deze optie niet meer opportuun.
De averagd Mean Kinship = 38.8% (COI waarde van het ras Entlebucher Sennenhond)
Dat wil zeggen dat gemiddeld genomen, de Entlebucher bijna 40% kans heeft dat de vader en de moeder een zelfde genenpakket hebben (60% van de genen is dus nog uniek). Die dubbele genen zorgen ervoor dat bepaalde positieve kenmerken in een ras vastgelegd worden maar vergroten ook de kans op erfelijke ziektes en verlagen de levensverwachting, immuunsysteem en vruchtbaarheid.

Door de jaren heen heeft het ras Entlebucher gelukkig wel geprobeerd lager in de inteelt te fokken. Maar dit gaat door de generaties heen resulteren in dat er nagenoeg niet genoeg onverwante meer te vinden zijn.

Fokkers die combinaties maken zeggen dat ze de wetenschap hebben dat beide ouders gezond zijn. Dat baseren ze op enkele uitslagen. HD – PRA – EU – oogtesten enz. 

Wat ze zich niet realiseren is dat het combineren van deze 2 ogenschijnlijk gezonde, maar verwante honden, betekent dat je de genetische diversiteit en dus het systeem dat een hond nodig heeft om gezond te zijn, afbreekt. Op deze manier wordt de genetische diversiteit van de pup dus lager dan die van de ouders en daarmee verlaag je de kans op een gezonde hond.
Dus waar goed bedoeld 2 gezonde honden gecombineerd worden, worden in potentie minder gezonde pups op de wereld gezet.
Kijk voor meer informatie over fokkerij en selectie, deze video.
De gevolgen van inteelt worden in deze video erg goed en gemakkelijk uitgelegd.

Verbreding van de genenpool door outcross
Wat nou als je 2 honden van 2 verschillende rassen combineert?
Enerzijds voeg je een heel nieuw pakketje genen toe aan de pup van jouw ras wat de potentiële gezondheid.

Wat zegt de wetenschap over outcross? 
De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar inteelt en de gevolgen daarvan. Een aantal directe gevolgen die op termijn aan het licht komen zijn:
Lage vitaliteit (de honden leven korter; de gemiddelde leeftijd van een  ras zal teruglopen).
Verlaging van de vruchtbaarheid (kleinere nesten en een terugloop van geslaagde dekkingen)
Sneller ziek worden (een slechter immuunsysteem maakt dat ze vatbaarder zijn voor ziektes en het herstellend vermogen slechter is)
Meer genetische aandoeningen (meer erfelijke ziektes)
Lage diversiteit (in de ideale wereld heeft een levend wezen 100% verschillende genen zodat hij optimaal bestand is tegen ziektes en een optimaal zelf-herstellend vermogen heeft.*)
Bij een lagere genetische diversiteit heeft een hond een groter aantal van dezelfde genen in zijn lijf. De helft van het genenpakket bestaat uit de genen van de vader en de helft is van de moeder. Als de ouders dezelfde voorouders hebben, hoe ver ook terug in de stamboom, betekent dit dat hun nakomelingen deels dezelfde genen meekrijgen waardoor het genenpakket niet meer 100% uniek is.
Interessante artikelen en video’s m.b.t. de gevolgen van inteelt zijn:
Genetische diversiteit – Pieter Oliehoek (met automatische ondertiteling)
Inteelt – KMSH (Nederlands gesproken)
Volendamse ziekte – NPO (gevolgen van inteelt bij mensen)
Kort door de bocht, voor het geval je geen tijd hebt om de video’s te bekijken: Hoe zou je het vinden om je nieuwe vriendje of vriendinnetje op een verjaardagsfeestje voor te stellen aan 1 belangrijk persoon in je leven en die ene persoon is én je moeder én je oma?  Bij honden is dit heel normaal…! Bizar.
Hoe denken de rasverenigingen en overkoepelende organen over outcross? 
Steeds meer rasverenigingen, maar ook de Raad van Beheer (overkoepelend orgaan van rasverenigingen Nederland) realiseren zich dat diversiteit in de genenpool een belangrijke basis is voor de gezondheid van een hond.
Zij hebben dit o.a. verwoord in het Fairfokplan 2014. ‘Genetische diversiteit is nodig om gezonde honden te kunnen fokken en vraagt dus om een grote genenpool.’

NB: Helaas heeft de Raad van Beheer tot op de dag van vandaag nog geen actie ondernomen om de genenpool van de verschillende rassen te verbreden. Een halfbroer en halfzus mogen nog steeds pupjes krijgen samen. Hoe raar is dat?!
Wel hebben zij middels een reeks video’s de stamboomhond gepromoot, die per definitie een kleinere genenpool hebben door een gesloten stamboek. Gelukkig zijn er diverse rasverenigingen die een outcross programma ingediend hebben.
De KMSH (overkoepelend orgaan van rasverenigingen België) heeft begin 2017 een mooie serie video’s gepubliceerd waarin ze op een hele duidelijke manier uitleggen waar je op moet letten als je in potentie gezonde honden wil fokken.
Het is echt de moeite waard om de lessen van de KMSH te bekijken! (het zijn filmpjes van een paar minuutjes)
Verbreding van de genenpool binnen het ras
Aangetoond is dat een grote genenpool  ofwel een hoge genetische diversiteit in een populatie cruciaal is voor het voortbestaan van een ras. Het is dus belangrijk om geen overlap in de stamboom te hebben, dus geen dubbele voorouders.
2 honden die beide een hoog inteelt percentage hebben, maar niet verwant (geen familie) zijn aan elkaar, kun je combineren en daarmee de genetische diversiteit van de pups vergroten t.o.v. de ouderhonden. De pup krijgt immers evenveel genen mee van de vader als van de moeder. Als de genen van de vader en de moeder geen overeenkomsten vertonen, krijgt de pup dus meer unieke genen mee dan de beide ouders afzonderlijk hebben. De moeilijkheid zit hem in het vinden van een Mastiff die niet verwant is aan een andere Mastiff. Vroeger was het mogelijk om buiten de landsgrenzen een niet verwante hond te vinden van je ras, maar aangezien het steeds makkelijker is geworden om grensoverschrijdend te denken en handelen is deze optie niet meer opportuun.

Verbreding van de genenpool door outcross
Wat nou als je 2 honden van 2 verschillende rassen combineert? Enerzijds
voeg je een heel nieuw pakketje genen toe aan de pup van jouw ras wat de potentiële gezondheid verbetert, anderzijds weet je niet zo goed wat je kunt verwachten op het gebied van uiterlijk en karakter.
Bij een kruising zie je eigenschappen terug van de 2 rassen en dan is het best spannend om te zien welke eigenschappen zich op welke manier gaan ontwikkelen, maar het is tevens heel boeiend en leerzaam! Je leert om te kijken naar een hond en niet naar een hond binnen een ras.
Is een doorsnee kruising dus gezonder dan een rashond? 
In de basis heeft de hond een totaal pakket aan genen meegekregen met een optimale diversiteit, wat de genetische gezondheid verhoogt.
Échter als de ouders beide niet getest zijn op erfelijke afwijkingen, is er nog steeds een behoorlijke kans aanwezig op gezondheidsproblemen, hoewel de kans kleiner is dan bij een combinatie van honden uit hetzelfde ras met dezelfde erfelijke afwijkingen. Dit heeft te maken met de plaats in het lichaam waar het foute gen zich bevind. Zitten de foute genen op dezelfde plek ‘in de hond’ dan is de kans op overerving groter. Maar het is niet zo dat een uniek genenpakket werkt als een toverstokje en alle mogelijke gezondheidsproblemen weg gumt.
Ik zag laatst een bericht voorbij komen waarbij men aangaf welke eigenschappen de pup van de vader zou krijgen en welke van de moeder, en dat is natuurlijk kolder. Naarmate de hond ouder wordt ga je zien hoe hij zich ontwikkelt.
Onze ‘halve Entlebucher’s’
Door de jaren heen hebben we wat geëxperimenteerd met outcross.
Dit omdat er nog altijd een risico bestaat dat de Overheid bepaalde rassen gaat verbieden. Dit is al gebeurd bij de kortsnuitige dus waarom niet bij rassen met een te kleine genenpool. Hier zou de Entlebucher zo maar eens onder kunnen vallen.
Het is niet eenvoudig een ras te vinden wat het best past zodat je het ras wat je graag fokt het dichtst benaderd.
We verdiepen ons inmiddels al jaren in de genetica en zien de voordelen van outcross.
Gezondheid! 
We zien dat de outcross hondjes het heel goed doen.
Dit neemt niet weg dat je alles kunt uitsluiten maar ‘fokken is gokken’  is het laatste waar wij ons aan willen confirmeren. Je kunt namelijk wel degelijk veel uitsluiten als je het maar test en weet (indien bekend) of het een dominant gen betreft of een recessief gen – een dominant gen, vererft per definitie-.  En het uitsluiten van alle honden die een of andere afwijking hebben verkleind de genenpool dusdanig dat je kunt wachten op gezondheidsproblemen en het ontstaan van erfelijke afwijkingen.
Stambomen! 
Omdat onze outcross F1 combinaties geboren zijn out raszuivere honden kunnen we dus een stamboom afgeven.
Een stamboom is niet meer en niets minder dan het vastleggen van de ouders, voorouders en zo.


We zien dat de outcross hondjes het heel goed doen.

Dus: We waren heel erg benieuwd naar de gezondheidsresultaten van
de Tollentlers t.o.v de Entlebucher.

Zodra we alle resultaten binnen hebben zal hieronder een opsomming volgen:
HD
ED
Oogafwijkingen
Hart
DNA test
GD – Genetic Diversity …. versus ….. de gemiddelde Entlebucher

Er zijn helaas geen testen om vast te stellen of honden aanleg voor kanker hebben. Dus daarvoor moeten we ons gezonde verstand gebruiken.


Heeft u nog vragen?

Dan  kunt u altijd contact met ons opnemen.

Email: contact@malpieheide.nlKennel van de Malpieheide
Bergeijksedijk 2 
5556 XJ Valkenswaard
tel. 040-2068572
Entlebuch cattle dog
Tollentler

Facebook en andere socials.


Social Media is niet meer weg te denken uit ons leven.

Natuurlijk zijn wij op deze media's ook aanwezig.

Kennel van de Malpieheide®Al weer bijna 30 jaar
fokker van een Sennenhond.

ContactinformatieOns adres:

Bergeijksedijk 2
5556 XJ Borkel en Schaft
gemeente Valkenswaard

Telefoon/fax: 040-2068572
b.g.g.: 06-55883341

www.malpieheide.nl
contact@malpieheide.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag
van 10.30 uur tot 15.00 uur

Op zondag zijn wij gesloten.De aan ons hangende nummers:

Bewijs van Vakbekwaamheid
No 5565

Kennel registratie Raad van Beheer
No 33842

De Gezondheidsdienst voor Dieren
UBN 2834229

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
UBN 6354561

Aequor Erkend Leerbedrijf
Reg.nr.: 226 933

Dibevo, PVH, LICG
Sympathiserend meediscuserend betreffende Gezondheid en Welzijn dieren richting Overheid.

Kamer van Koophandel
17162902
BTW nummer: NL001699011B54

Elektronische post: contact@malpieheide.nl


Neem contact met ons op.

Helaas worden we overvallen met vragen.

 

Het is niet altijd mogelijk om direct een antwoord te geven.

 

Een beller is en blijft sneller !!!