***
  Beschrijving van het Ras

De TOLLENTLER
           Een outcross F1.

Outcross F1 zult u nu zeggen. Wat is dat?

Outcross F1 wil zeggen dat ze geboren zijn uit raszuivere honden.
Een raszuivere Entlebucher Sennnenhond en een raszuivere Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Meer over outcross en waarom onze keuze voor outcross kunt u vinden onder het kopje stagaires outcross.
Is de Tollentler dan wel een ras ?

Om daar achter te komen stellen we ons eerst de vraag.

Wat is een ras nu eigenlijk ?

Een ras is een groep dieren die bepaalde kenmerken bezitten door selectief te fokken.
Met andere woorden: een ras draait om eigenschappen.
Fokkers selecteren op eigenschappen en creëren daarmee een ras of houden een ras in stand.

De essentie van een ras zit in de eigenschappen, niet in raszuiverheid.
Dus simpel gezegd: “een ras is een ras als mensen zeggen dat het een ras is”.

Dit zeggen wij niet alleen. Zo wordt het ook omschreven door bijvoorbeeld de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties), Biology Online (’s werelds grootste online database over biologie), en/of sociaalwetenschappers.
Raszuiverheid is dus geen onderdeel van de definitie van een ras.

Dus; ook de Tollentler is een ras. 

Sommigen vinden Tollentler een designernaam, maar je moet ze toch een naam geven.
Een combinatie Toller * Entlebucher = Tollentler.
Erkend door de fokker en door degene die er één bezitten.

Hoe zijn andere rassen dan ontstaan?
Alle rassen zijn ooit ontstaan uit probeerseltjes.
Aan de probeerseltjes welke goed uitvielen werd een naam gehangen.
Dat werd de naam van een groep op elkaar lijkende en bepaalde kenmerken hebbende. 
Een ras.

Stamboom?
Omdat de afstamming volledig bekend is,  ontvangt u een 5-generaties afstammingsbewijs
met daarop alle bekende gegevens van de honden.

Een stamboom is niets meer en niets minder als het vastleggen van de ouders, voorouders en zo,
en van alle tot dan toe bekende gegevens.

Samengevat; Omdat onze outcross F1 combinaties geboren zijn uit raszuivere honden kunnen we dus een stamboom afgeven. 
Ook weten we,  omdat we de voorouders kennen, waarmee we fokken. 

***
Maar nu verder over de Tollentler.

De rasbeschrijving wijkt niet veel af, van de Entlebucher Sennenhond.
Maar dat is, en was ook de bedoeling.

Het uiteindelijke doel is om founders toe te voegen in het ras Entlebucher, wat de gezondheid ten goede zal komen, zonder veel af te wijken van het oorspronkelijke ras.
Dus om de oeroude eigenschappen van een Entlebucher Sennenhond pup zo veel mogelijk te behouden in de Tollentler.
En zo mogelijk de mindere zaken in het ras te verbeteren. 

Zoals u in alle wetenschappelijke rapporten kunt lezen is al lang bewezen dat een mixed breed, F1 outcross gezonder uit de bus komt dan een generaties lang gefokte rashond.


Beschrijving Tollentler

Evenals de door ons gefokte Entlebuchers zien ook de Tollentlers zich als de trouwste kameraden van gezinnen, zowel bij een opa en oma waar zowel de "oudjes" alsook de kinderen en kleinkinderen van de hond genieten. Bij gezinnen met zeer jonge kinderen. Bij weduwe en weduwnaren waar ze de beste makker zijn en gezelschap in huis brengen. Deze gaan dan ook overal mee naar toe en attenderen de oudere op bezoek. Bij jonge stellen, bij overdrukke kinderen, waarop deze hond een bewezen positieve uitwerking heeft, bij gehandicapten waar deze bv. leert dingen voor de baas op te pakken als deze wat laat vallen.


Het is fantastisch om te zien hoe de hond zich aanpast aan de gezinssituatie. Dit bewijst zijn intelligentie. Honden bij de ouderen en bij hele kleine kinderen zijn over het algemeen wat rustiger. Daarentegen zijn de honden welke bij schoolkinderen wonen wat drukker en kennen van alles en nog wat. Het ene kunstje na het andere zoals bv. apporteren, iets dragen of halen, rollen, en allerlei andere dingen, welke hen niet aangeboren zijn, zijn ze aangeleerd. Honden welke veel ruimte hebben zijn over het algemeen waakzamer dan honden die in de stad wonen. Honden die overal mee naar toe gaan zullen veel minder wantrouwend jegens vreemden zijn dan de honden die veelal op het eigen erf verblijven. Dus onder invloed van waar de hond woont, met wie de hond woont, wat er mee gedaan wordt, wat er van hem verwacht wordt, hoe deze wordt opgevoed, ontwikkelt er zich een eigen individueel, aan het gezin en de baas aangepast, karakter.
Hiermede hebben de door ons gefokte Tollentlers  aangetoond dat ze, met een correcte opvoeding, geschikt zijn voor, en zich kunnen aanpassen aan vrijwel iedere gezins- en woonsituatie. Onze honden wonen: * Bij opa's en oma's ; * Bij weduwe en weduwnaars ; * Bij jonge (werkende) stellen ; * Bij gezinnen met kinderen in alle leeftijdscategorieën, baby's, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen, tieners; * Bij gehandicapten ; * Bij "moeilijkere" kinderen ; Heel achteraf tegen het bos ; Aan de zee ; Op boten ; Op boerderijen ; In de stad ;  In winkelcentra ; In dorpen. Wij hebben door de jaren heen, iedereen altijd over een gelijke kam gescheerd, en als wij er van overtuigd waren dat "onze" hond goed terecht zou komen, kwam iedereen ongeacht een handicap, groot of klein, ongeacht rang en stand voor een hond in aanmerking. Daarom kunnen we na jaren ook gewoon simpelweg concluderen dat een Tollentler in staat is zich overal aan aan te passen en zich op voortreffelijk wijze een zeer geliefd plaatsje weet te veroveren binnen de woonsituatie.
Kortom de zeer opmerkzame Tollentler, ze letten op alles, ze leveren bewijzen dat ze zeer intelligent zijn, ze zijn vrolijk en beweeglijk van aard, ze zijn aanhankelijk, ze passen zich makkelijk aan iedere situatie aan, heeft bewezen een uiterts prettig vriendelijk en zeer aanhankelijk gezinslid te zijn vol liefde en trouw welke er geen slinkse streken op nahoudt.
Dus ook zijn vaardigheid in het opzoeken en melden van afgedwaald vee, het bewaken van voorwerpen, zijn enorme trouw, zijn vrolijke opgewekte, open en energieke karakter zonder enige achterdocht zijn belangrijke, oeroud vererfde eigenschappen.
De intelligente Tollentler zal niet klakkeloos doen wat zijn baas van hem vraagt, maar zelf nagaan of er niet een eenvoudigere manier is om het door de baas gewenste resultaat te bereiken.

Wat betreft gedrag en karakter moet de huidige Tollentler de volgende kenmerken rekening houdend met het karakter van een Entlebucher;

In karakter eerder goedmoedig dan boosaardig, maar desondanks een onomkoopbare waker voor huis en haard.

Aanhankelijk, zoals men dat niet beter kan vinden. Zonder bravoure, maar met overtuiging zal hij in noodgevallen zijn baas of diens gezin verdedigen. Hij jaagt niet, laat de katten en kippen met rust en struint niet rond.
Dit dient hij uiteraard als pup te leren.

Hij is leergierig en zijn training vraagt gewoonlijk weinig moeite. Wel verwacht hij een consequente opvoeding.

Populariteit
Aan al deze eigenschappen heeft de Tollentler het te danken dat hij zeer gewaardeerd wordt.

Deze attractieve driekleurige of tweekleurige hond heeft zijn liefhebbers gevonden en kan zich, ondanks een beperkt bestand, verheugen in een toenemende populariteit als familiehond.

Instinctief weet de Tollentler al heel snel waar de grenzen van hun territorium liggen. Nadert een onbekende of iets onbekends, dan zullen ze dat door geblaf duidelijk maken. Vreemden worden afwachtend tot aan huis begeleid om te zien hoe de baas of de vrouw dan met de 'vreemde' omgaat.

Hij is een kundige en sterke zwemmer en een natuurlijke en goede apporteur op land zowel als uit het water, waarbij hij zichzelf snel in actie brengt zodra er een indicatie gegeven wordt dat apporteren gewenst is. Ze hebben een sterke wil om te apporteren en ze zijn speels.

Tollentlers zijn graag buiten, maar dan wel met de baas!!

Opvoeden Tollentler


Als er wordt verteld dat de Tollentler de 'katten en kippen met rust laat en niet jaagt', moet in moderne omstandigheden bedacht worden dat een boerenhond dergelijk ongewenst gedrag reeds als pup afleerde. Aangezien dergelijke 'leersituaties' in de stad ontbreken, moet de huidige eigenaar zijn jonge Tollentler bijbrengen wat er van hem verwacht wordt.

Geen enkele hond voedt zichzelf op naar onze maatstaven; ook de intelligente Tollentler niet.

Dat wil zeggen dat hij, als hij niet opgevoed wordt, zelf zal gaan uitproberen wat hij wel en niet plezierig vindt. En dat zijn beslist andere dingen dan die wij hem zouden leren! Het is daarom goed met de Tollentlerpup naar de puppytraining te gaan. Ook de verdere gedrags- en gehoorzaamstrainingen zijn belangrijk. Hij leert bij een zorgvuldige opvoeding en training goed luisteren en netjes, zonder aan de riem te trekken, mee te lopen. Omdat hij van oorsprong een werkhond is, vindt hij het heerlijk om samen met de baas bezig te zijn. Het maakt hem niet uit wat er gedaan wordt, als het maar leuk en afwisselend is.

Onze Tollentlers kunnen ook best enkele uren alleen zijn, alleen bepalen ze dan, ook al zijn ze correct opgevoed, hun eigen regels.

Vervangend werk
Opmerkelijk is de grote werkwilligheid van de Tollentler. Alles wat hij samen met z'n baas of bazin kan ondernemen doet hij graag, of dat nu behendigheid is, iets apporteren of iets zoeken.

Er kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om vervangend werk te krijgen voor de verloren gegane taken van vroeger. Dit kunnen kleine dingen in het dagelijkse leven zijn zoals wandelen, joggen, zwemmen en fietsen met de hond. Maar het kan ook een training zijn, b.v. gedrag en gehoorzaamheid, behendigheid of flyball. Deze activiteiten worden vaak allemaal aangeboden door plaatselijke kynologenclubs.

De goed opgevoede Tollentler is geschikt voor elke vorm van africhting en kan daarbij tot grote prestaties komen. Zelfs een taak als hulphond of reddingshond behoren tot de mogelijkheden.

Kunt u dat uw hond bieden, dan zult u met uw Tollentler tot prima resultaten komen en er veel plezier aan beleven.
                 

RASSTANDAARD

De standaard


Raspunten geven aan hoe een vertegenwoordiger van een bepaald ras er gewenst uit ziet en hoe zijn gewenste aard en eigenschappen zijn.

De Tollentler is een outcross F1 geboren uit een Entlebucher Sennenhund (Entlebucher) en de Nova Scotia Duck Tolling Retriever  (Toller).
Een Toller met de witte aftekeningen van de sennenhond.
Er zijn Tollers die de kleuren hebben, op het zwart na, van een Sennenhond. O.a. op basis hiervan, en dat ze verder in het geheel niet zo veel van elkaar verschillen, de Toller en de Entlebucher, werd de beslissing genomen om een outcross te maken met een Toller.


De Tollentler is dus van afkomst Nederlands.
Gefokt door een eigenwijze fokker welke de te krappe genenpool van de Entlebucher Sennenhond wilde vergroten.

Aangezien vele graag een rasstandaard willen hebben we getracht deze op te stellen.


Deze leuke speelse veelzijdige attractieve kleurige hond heeft inmiddels zijn liefhebbers gevonden.

Gebruik:  Vooral als gezinshond.

Algemeen beeld: Net middelgrote, compact gebouwde hond, iets langer dan hoog.

Drie- of tweekleurig 

Opgewekte, schrandere en vriendelijke gelaatsuitdrukking.

Gedrag en karakter

Levendig, temperamentvol, zelfverzekerd en onbevreesd; tegenover bekenden goedmoedig en aanhankelijk, tegenover vreemden iets wantrouwend. Onomkoopbare waker, opgewekt en leergierig.


Activiteit: De Tollentler heeft redelijk wat beweging nodig.

Verschijning: Algemeen: De Tollentler is een middelgrote hond.
Kleur: Zwart of Tan met rode aftekening aan de wangen, boven de ogen en aan de vier benen. Witte bles, voeten en staartpunt en wit borstkruis zijn gewenst. Deze aftekening is kenmerkend voor alle sennenhonden.

Hoofd en schedel: Het hoofd heeft een vlakke schedel met een onbeduidende stop. De voorsnuit is droog en krachtig. De ogen zijn tamelijk klein en bruin van kleur met levendige uitdrukking. Oren zijn hangend met onder een ronding. Schaargebit.

Staart: lang
Er wordt gestreefd naar een zwevende of hangende staart

Voeten: Kort, gesloten en rond.  

Beharing: Kort, zacht, dicht en glanzend.

Aard van het haar: Heel zacht haar.                                   

Dekhaar kort, aanliggend, zacht en glanzend. Dichte onderwol.

Kleur van het haar en aftekening: 
Typische driekleur. Zwart - Wit - Tan of
Typische tweekleur Tan - Wit

Kleurengenetica

De kleur van de Toller is in de ras-standaard omschreven als: variërend in tinten rood en oranje met lichtere bevedering aan onderzijde van de staart, en gewoonlijk minstens één van de volgende witte markeringen; aan staart, poten (niet boven de polsen), borst en bles. Het pigment van de neus, lippen en oogranden moet overeenkomen en vleeskleurig zijn passend bij de vacht, of zwart. Maar genetisch gezien is het wel iets ingewikkelder.

Elk van de pigmenten heeft een uitgangskleur, en kan veranderen onder invloed van verschillende genen. Aangezien de Toller divers is van kleur, met soms nog wat zwart in de genen, hebben we hiervoor gekozen.

Voor de Tollentler geldt dat de hoofdkleur is zwart met zo symmetrisch mogelijke geel- tot roestbruinen en witte aftekeningen.
of de hoofdkleur is tan met zo symmetrisch mogelijke geel- tot roestbruinen en witte aftekeningen.

De geel- tot roestbruine aftekeningen bevinden zich boven de ogen, aan de bakken, aan de snuit en de keel, aan de zijkanten van de borst en de vier poten. 
Bij deze laatste ligt het geel- tot roestbruin tussen het zwart en het wit.                                                         

Witte aftekeningen; Goed zichtbare smalle witte bles die van de bovenschedel zonder onderbreking doorloopt over de neusrug en die de snuit geheel of gedeeltelijk kan omvatten. Wit vanaf de kin over de keel, zonder onderbreking tot aan de borst.

Wit aan alle vier de poten.


  Schofthoogte:  Reu: 44-50 cm, getolereerd tot 52 cm.
                           eef: 42-48 cm, getolereerd tot 48 cm.

·    Belangrijke verhoudingen:
                               Schofthoogte : Romplengte = 8 : 10
                               Snuitlengte : Hersenschedellengte = 9 : 10
      Aard:

       Rustig
          Schrander
            Vriendelijk
                Betrouwbaar
                     Waakzaam
                         Leergierig
                             Beweeglijk
                                Gereserveerd tegenover vreemden
                                    Zeer gericht op eigen gezin
                                       Een uiterst prettig gezinslid
                                          Zeer aanhankelijk aan de baas
Nova Scotia Duck Tolling Retriever  (Toller)
met witte aftekeningen

* Witte teentjes
* Wit borstfront
* Witte aftekeningen over de neus
* Zelfs een witte staartpunt    
Entlebucher Sennenhund (Entlebucher)

      Typische driekleur. Zwart - Wit - Tan

De hoofdkleur is zwart met zo symmetrisch mogelijke geel- tot  roestbruinen en witte aftekeningen.

De geel- tot roestbruine aftekeningen bevinden zich boven de ogen, aan de bakken, aan de snuit en de keel, aan de zijkanten van de borst en de vier poten.  

Bij deze laatste ligt het geel- tot roestbruin tussen het zwart en het wit.                                                          

Witte aftekeningen; Goed zichtbare smalle witte bles die van de bovenschedel zonder onderbreking doorloopt over de neusrug en die de snuit geheel of  gedeeltelijk kan omvatten. Wit vanaf de kin over de keel, zonder onderbreking tot aan de borst.

     Wit aan alle vier de poten.
    
De Tollentler

      Typische driekleur. Zwart - Wit - Tan of
      Typische tweeklaur Tan - Wit

De hoofdkleur is zwart of Tan met zo symmetrisch mogelijke geel- tot  roestbruinen en witte aftekeningen.

De geel- tot roestbruine aftekeningen bevinden zich boven de ogen, aan de bakken, aan de snuit en de keel, aan de zijkanten van de borst en de vier poten.  
Bij deze laatste ligt het geel- tot roestbruin tussen het zwart en het wit.                                                          

Witte aftekeningen; Goed zichtbare smalle witte bles die van de bovenschedel zonder onderbreking doorloopt over de neusrug en die de snuit geheel of  gedeeltelijk kan omvatten. Wit vanaf de kin over de keel, zonder onderbreking tot aan de borst.

Wit aan alle vier de poten.


Facebook en andere socials.


Social Media is niet meer weg te denken uit ons leven.

Natuurlijk zijn wij op deze media's ook aanwezig.

Kennel van de Malpieheide®Al weer bijna 30 jaar
fokker van een Sennenhond.

ContactinformatieOns adres:

Bergeijksedijk 2
5556 XJ Borkel en Schaft
gemeente Valkenswaard

Telefoon/fax: 040-2068572
b.g.g.: 06-55883341

www.malpieheide.nl
contact@malpieheide.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag
van 10.30 uur tot 15.00 uur

Op zondag zijn wij gesloten.De aan ons hangende nummers:

Bewijs van Vakbekwaamheid
No 5565

Kennel registratie Raad van Beheer
No 33842

De Gezondheidsdienst voor Dieren
UBN 2834229

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
UBN 6354561

Aequor Erkend Leerbedrijf
Reg.nr.: 226 933

Dibevo, PVH, LICG
Sympathiserend meediscuserend betreffende Gezondheid en Welzijn dieren richting Overheid.

Kamer van Koophandel
17162902
BTW nummer: NL001699011B54

Elektronische post: contact@malpieheide.nl


Neem contact met ons op.

Helaas worden we overvallen met vragen.


Het is niet altijd mogelijk om direct een antwoord te geven.


Een beller is en blijft sneller !!!

Contactinformatie

Ons adres: 

Bergeijksedijk 2
5556 XJ Borkel en Schaft
gemeente Valkenswaard

Telefoon/fax: 040-2068572

www.malpieheide.nl
contact@malpieheide.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur
Op zondag zijn wij gesloten.
De aan ons hangende nummers:

Bewijs van Vakbekwaamheid
No 5565

Kennel registratie Raad van Beheer
No 33842

De Gezondheidsdienst voor Dieren
UBN 2834229

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
UBN 6354561

Aequor Erkend Leerbedrijf
Reg.nr.: 226 933

Dibevo, PVH, LICG
Sympathiserend meediscuserend betreffende Gezondheid en Welzijn dieren richting Overheid.

Kamer van Koophandel
17162902
BTW nummer: NL 1429.30.775.B01
Elektronische post: MALPIEHEIDE >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact opnemen
 
Naam: 
                                     
Woonplaats: 

E-mail: 


Telefoonnummer: 


Bericht voor "Malpieheide" 

 
Laat u uw email adres en/of telefoonnummer niet achter (of fout) dan kunnen wij geen contact opnemen.